Kontakt

Název: Mělnické kulturní centrum, z.ú.
Sídlo: U Sadů 323, 276 01 Mělník
+420 315 622 612
info@mekuc.cz
IČ: 242 101 37
DIČ: CZ 242 101 37
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Zakladatel: město Mělník
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 874

Našli jste chybu na webu Mekuc v létě nespí? Web má na starosti Pavla Zandlová, zandlova@mekuc.cz.