O nás

Aktuální program, dění v našich pobočkách a mnoho dalšího najdete na našem webu www.mekuc.cz

Hlavním cílem společnosti Mělnické kulturní centrum, z.ú., je vytvářet živé, pulsující centrum kulturního a společenského dění města Mělníka a poskytovat zde kulturní a vzdělávací služby. Spojením středisek, svou činností zcela odlišných (kulturní dům, knihovna, turistické centrum a galerie), do jedné společnosti je akcentována možnost aktivně působit na široké spektrum obyvatel města.

V rámci Mekuc jsou dodržovány tyto principy:

  • otevřenost – poskytování kulturních a vzdělávacích služeb pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel
  • spolupráce s komunitou – poskytování zázemí pro práci lokálních spolků a sdružení a vzájemná spolupráce při pořádání akcí přesahujících činnost Mekuc
  • propojování činností a zájmů – v Mekuc jsou připravovány a realizovány programy i napříč jednotlivými středisky
  • důraz na kvalitu poskytovaných služeb – kvalita je stejně důležitým kritériem jako očekávaný zájem návštěvníků
  • identifikace a atraktivita – informování o aktivitách Mekuc jasnou a nezaměnitelnou formou s cílem přesvědčit obyvatele Mělníka o kvalitní kulturní nabídce i v jejich okolí

DOBROVOLNÍCI

Chcete nám pomoci? Mekuc založil klub dobrovolníků!
Nabízíme všem zájemcům možnost zapojit se do kulturního dění na Mělníku aktivně.

  • Nahlédnete do zákulisí příprav programů a akcí pro veřejnost!
  • Získáte zkušenosti přímo z praxe!
  • Dobrovolnická smlouva je samozřejmostí!

V případě zájmu se nám nebojte ozvat!